en

             A  H  O  J  T  E   !

         M Á T E   O T Á Z K Y  ? 

          N A P Í Š T E   N Á M  : 

          

 ---  A U T O R S K Ý  dizajn ---

 ---  O R I G I N Á L N E  vzory ---

 ---  9  R O K O V  s  Vami ---

 ---  P R I A M O  z našej dielne -

     

 

  

  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


slide /fotky28873/slider/IMG_20220809_152015_481.jpg
 

V I T A J T E   N A   S T R Á N K E   

D E N A L Y A ® 

100% ručná práca zo Slovenska

9   r o k o v   s k ú s e n o s t í   a   v e ľ a   s p o k o j n ý ch   z á k a z n í k o v

ĎAKUJEME ZA ZDIEĽANIE NA INSTAGRAME

VÝHERCOM ŠTARTOVACIEHO  BALÍČKA

SA STÁVA 

pani : MIROSLAVA_CINIKOVÁ

prosíme napíšte nám email

Srdečne blahoželáme

S M E   O F I C I Á L N E   R E G I S T R O V A N O U   Z N A Č K O U  

KTO SME?  -  máte čas, kliknite tu a dozviete sa  :-)   www.denalya.sk

Doba realizácie každej objednávky

je cca. 5 - 10 pracovných dní(mimo víkendov a sviatkov)

PRE ROK 2023 sme pre Vás pripravili

2 nové kolekcie + štartovacie balíčky : 

 

Kolekcia  P O L A R s hnedým mackom Premium

 Mušelínová kolekcia D O R O T H Y s HÚSKOU

Mušelínové výrobky v 15 tich farbách 

YTk0YzE1M