enV I T A J T E   N A   S T R Á N K E   

D E N A L Y A ® 

100% ručná práca zo Slovenska

9   r o k o v   s k ú s e n o s t í   a   v e ľ a   s p o k o j n ý ch   z á k a z n í k o v

S M E   O F I C I Á L N E   R E G I S T R O V A N O U   Z N A Č K O U  

KTO SME?  -  máte čas, kliknite tu a dozviete sa  :-)   www.denalya.sk

Doba realizácie každej objednávky

je cca. 5-10 pracovných dní(mimo víkendov a sviatkov)

Výrobky v kategórii SKLADOM odosielame do 2  pracovných dní

NAŠE JARNÉ NOVINKY ! 

Kolekcia POLAR s hnedým mackom Premium

a  mušelínová kolekcia D O R O T H Y 

 

MzkwMTRhZj